Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szkoła improwizacji Impromania zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

1) Podmiotem przetwarzającym i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma – Daniel Siedlecki, Brzozów 22, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP: 8231410825

2) kontakt z Daniel Siedlecki możliwy jest pod numerem tel. 692 888 760 lub adresem email szkola.improwizacji.impromania@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rozpatrzenia przesłanej przez formularze na stronie impromania.pl  korespondencji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,następnie rozpatrzeniu dobrowolnej zgody i zapisania na świadczone zajęcia ,warsztaty, występy podane na stronie oraz odpowiedzi na zadane pytania pytania.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak odbiorców

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 2 lata

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

9) podanie danych osobowych jest: dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie korespondencji.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw i osób trzecich/organizacji międzynarodowych.

11) Inspektor danych osobowych nie jest powołany ze względu na małą skalę przetwarzania danych. W celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych należy skontaktować się przez wiadomość na email szkola.improwizacji.impromania@gmail.com

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię, nazwisko (przetwarzane w celu wpisania na listę warsztatów)
  • Pseudonim,nick (pole dobrowolne)
  • Datę urodzenia (przetwarzane w celu weryfikacji czy użytkownik ma więcej niż 16 lat – w przeciwnym wypadku potrzebuje pisemnej zgody rodzica na uczestnictwo w warsztatach)
  • Adres e-mail – w celu wysyłania potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie i kontaktu w celu realizacji usługi
  • Przebyte kursy (pole uzupełniane automatycznie i przetwarzane w celu kwalifikacji na kursy wymagające uprzedniego doświadczenia)
  • Zdjęcie, jeżeli mamy dobrowolną zgodę